HOTEL MAROLI - obchodní podmínky

Rezervační podmínky pro skupiny

  • opce je poskytována v délce 7 dnů, prodloužení opce je možno individuálně dohodnout s managerem hotelu
  • rezervace ubytování je ze strany hotelu závazně potvrzena po uhrazení 100 % částky za ubytování při úhradě fakturou a 50 % částky za ubytování při úhradě hotovostí a to na základě vystavené zálohové faktury
  • záloha na ubytování musí být zákazníkem uhrazena nejpozději do ukončení platnosti opce, jinak je rezervace stornována

Storno podmínky pro skupiny

  • zákazník má právo kdykoliv před započetím pobytu odstoupit od smlouvy bez oznámení důvodu
  • odstoupení je možné výhradně písemnou formou
  • případné storno poplatky budou odečteny jako pokuty od zaplacené zálohové faktury
  • storno poplatky se účtují dle tabulky níže
Rezervace stornována do Storno poplatek
15 dnů před zahájením pobytu 0 % z celkové ceny za ubytování
7 dnů před zahájením pobytu 50 % z celkové ceny za ubytování
při nedojezdu 100 % z celkové ceny za ubytování